סמינרים

סמינרים קרובים בטנריף:

24.04.16 – 03.05.16

טכניקה בסיסית של אבסולוט הספר לקונג-פו;
Neigong Bagua level I.

05.06.16 – 15.06.16

Neigong Bagua level II.